Penerima Darjah Kebesaran > 1996 > D.P.M.S.
Nama Yang Arif Datin Paduka Rahmah binti Hussain,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Arif Dato' Low Hop Bing,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Y. B. Dato' Haji Hashim bin Meon,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Y. B. Dato' Abd. Fatah bin Haji Iskandar,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Y.B. Dato' Dr. Ting Chew Peh,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Muka1 2 3 4 5 6