Warta > Tahun > 2003
Jil. 57
2hb Disember 2004
TAMBAHAN
Bil. 2274.
No. 1
No. 2274.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-58
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2003

Nama :Y.Bhg. Professor Dr. Abdullah Al-Hadi bin Hj. Muhamed,
Jawatan :Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
No Kod : DP 240 - D.P.M.S.
Nama :Encik Atshushi Shimomura,
Jawatan :Pengarah Urusan Syarikat Nippon Electric Glass Sdn Bhd
No Kod : DP 242 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Professor Dr. Mohd. Wahid bin Samsudin,
P.C.M.
Jawatan :Dekan Pusat Pembangunan Mahasiswa
No Kod : DP 241 - D.P.M.S.
Nama :Y.D.M. Raja Haji Redzwa bin Raja Tun Uda Alhaj,
Jawatan :Engku Orang Kaya Maha Bijaya Daerah Sepang
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y.B. Dr. Lim Thuang Seng,
A.M.S., J.P.
Jawatan :Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Bukit Gasing, Selangor
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y.B. Tuan Ahamad Kuris bin Mohd Nor,
A.M.S., P.P.T.
Jawatan :Ahli Dewan Undangan Negeri, Kawasan Semenyih
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Haji Mahamad Fathil bin Dato' Mahmood,
Jawatan :Pengerusi Eksekutif MFDM Holding Sdn Bhd
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Ahmad Johari bin Tun Abdul Razak,
Jawatan :Pengerusi Eksekutif, Syarikat Ancom Berhad
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Tuan Haji Abdul Hakim bin Borhan,
S.S.A., A.M.N., A.M.S., P.P.T.
Jawatan :Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Subang Jaya
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Mohd Jabar bin Ahmad Kembali,
S.S.A., A.M.N.
Jawatan :Pengurus Besar, Pusat Pelaburan Negeri Selangor SSIC Berhad
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3 4 5