Warta > Tahun > 2003
Jil. 57
2hb Disember 2004
TAMBAHAN
Bil. 2274.
No. 1
No. 2274.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-58
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2003

Nama :Y.Bhg. Datin Nazariah binti Mohd Khalid,
A.M.N., K.M.N., J.S.M.
Jawatan :Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
No Kod : DP 243 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Haji Wazir bin Muaz,
D.P.T.J., S.S.A., A.N.S., K.M.N.
Jawatan :Pengarah Kastam Negeri Selangor
No Kod : DP 231 - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Yusoff bin Harun,
S.M.S., A.M.N.
Jawatan :Pengarah Pendidikan Selangor
No Kod : DP 232 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Wan Ahmad bin Wan Omar,
D.P.M.T., D.I.M.P., K.M.N., J.B.K.
Jawatan :Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
No Kod : DP 233 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Laksamana Madya Dato' Ilyas bin Hj. Din,
D.P.T.S., D.I.M.P., D.S.D.K., S.M.K., A.M.K., K.M.N., P.A.T., P.S.A.T., J.S.M.
Jawatan :Timbalan Panglima Tentera Laut, Kementerian Pertahanan Malaysia
No Kod : DP 229 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Haji Nordin bin Ismail,
D.P.M.P., S.M.P., A.M.N.
Jawatan :Pengarah Bahagian Siasatan Badan Pencegah Rasuah
No Kod : DP 236 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Professor Dr. Mohd Jamil bin Maah,
Jawatan :Professor
No Kod : DP 234 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Professor Dr. Kamel Ariffin bin Mohd. Atan,
Jawatan :Professor/ Pengarah.
No Kod : DP 228 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Ahmad Farid Ridzuan,
D.P.T.J.
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif Sistem Televisyen Malaysia Berhad
No Kod : DP 239 - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Dato' Mohammed Shazalli bin Ramly,
D.I.M.P.
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif Natseven TV Sdn. Bhd.
No Kod : DP 238 - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5