Warta > Tahun > 2003
Jil. 57
2hb Disember 2004
TAMBAHAN
Bil. 2274.
No. 1
No. 2274.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-58
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2003

Nama :SAC II Mohamad bin Adan,
A.M.N., B.C.M.
Jawatan :Pemangku Timbalan Ketua Polis Selangor
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y.Bhg. Professor Ir. Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim,
S.M.S.
Jawatan :Naib Canselor, Universiti Industri Selangor
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y.M. Prof. Madya Dr. Jamaluddin bin Tengku Mahmud Shah Alhaj,
Jawatan :Kerabat DiRaja Selangor
Pengarah Universiti Teknologi MARA, Cawangan Negeri Sembilan Darul Khusus
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Tuan Haji Mohd Adanan bin Isman,
S.S.A.
Jawatan :Presiden / Ketua Eksekutif, Kolej Islam Selangor Darul Ehsan
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Tuan Haji Abdul Majid bin Omar,
A.M.N., P.J.K., J.P.
Jawatan :Timbalan Mufti Selangor, Jabatan Mufti Selangor
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Puan Zaitoon binti Dato' Othman,
Jawatan :Presiden, Persatuan Peguam-peguam Muslim Malaysia
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Dr. Jacob Thomas,
Jawatan :Pengarah Eksekutif, Subang Jaya Medical Centre
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Tuan Henry Sackville Barlow,
Jawatan :Bendahari Kehormat The Royal Asiatic Society
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Tuan Hoong Soon Kean,
J.M.N.
Jawatan :Ketua Pengarang Kumpulan, Nanyang Siangpau Sdn Bhd
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y.M. Raja Ahamad Niza bin Raja Ismail,
A.S.A., A.M.P., K.M.N., P.P.N., J.P., P.J.K.
Jawatan :Timbalan Ketua UMNO, Bahagian Selayang
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3 4 5