Penerima Darjah Kebesaran > 2023 > S.P.M.S.
Nama Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Seri Panglima Mohammad bin Ab Rahman,
P.G.A.T., P.S.M., P.J.N., S.P.M.S., S.P.K.K., S.P.T.S., P.S.A.T., D.S.P.K., S.M.W., D.P.K.K. (Kelantan), P.A.T., K.A.T., K.M.N., P.J.M., P.N.B.B. (Congo)
No Kod - S.P.M.S.
Nama Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Seri Razaruddin bin Husain,
P.S.M.,S.P.M.S.,S.S.A.P., S.P.T.S., D.G.S.M., D.I.M.P., P.G.D.K., D.P.T.S., P.G.P.P., P.S.P.P., A.D.K., P.J.P.N.
No Kod - S.P.M.S.
Nama Yang Berbahagia Dato' Seri Yeoh Seok Hong,
S.P.M.S., D.S.P.N., J.P.
No Kod - S.P.M.S.