· Nama :

Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Seri Panglima Mohammad bin Ab Rahman
P.G.A.T., P.S.M., P.J.N., S.P.M.S., S.P.K.K., S.P.T.S., P.S.A.T., D.S.P.K., S.M.W., D.P.K.K. (Kelantan), P.A.T., K.A.T., K.M.N., P.J.M., P.N.B.B. (Congo)

· Jawatan :

- Panglima Angkatan Tentera

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :