· Nama :

Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Seri Razaruddin bin Husain
P.S.M.,S.P.M.S.,S.S.A.P., S.P.T.S., D.G.S.M., D.I.M.P., P.G.D.K., D.P.T.S., P.G.P.P., P.S.P.P., A.D.K., P.J.P.N.

· Jawatan :

- Ketua Polis Negara

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :