· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Seri Yeoh Seok Hong
S.P.M.S., D.S.P.N., J.P.

· Jawatan :

- Pengarah Urusan,
YTL Power International Berhad

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :

2019 Selangor DPMS