Penerima Darjah Kebesaran > 2023 > D.S.I.S.
Nama Mejar Jeneral Dato' Khairul Azmizal bin Ahmad Natal,
D.S.I.S., D.P.S.M., P.A.T., K.A.T., P.N.B.B.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Mejar Jeneral Dato' Haji Fazal bin Haji Abdul Rahman,
D.S.I.S., P.A.T., J.M.W., K.M.N., K.A.T.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Laksamana Muda Dato' Khir Junaidi bin Idris,
D.S.I.S., P.S.A.T., P.A.T., S.M.T., P.K.K., K.A.T., K.M.N., P.J.M., P.P.S., P.P.A., P.A.T.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Yang Berusaha Dato' Haji Mohd Fauzi bin Haji Mohd Yatim,
D.S.I.S., S.M.S.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Yang Berusaha Datin Paduka TPr. Noraini binti Roslan,
D.S.I.S., P.P.T.
No Kod - D.S.I.S.
Muka1 2 3