· Nama :

Yang Berusaha Dato' Haji Mohd Fauzi bin Haji Mohd Yatim
D.S.I.S., S.M.S.

· Jawatan :

- Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Subang Jaya (2023-kini)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :

2017 Selangor SMS