· Nama :

Mejar Jeneral Dato' Haji Fazal bin Haji Abdul Rahman
D.S.I.S., P.A.T., J.M.W., K.M.N., K.A.T.

· Jawatan :

- Ketua Staf, Markas Angkatan Bersama
- Panglima, Markas 11 Briged
- Komandan, Maktab Turus Angkatan Tentera
- Komandan, Unit Pengaman Malaysia
- Pengarah Operasi, Bahagian Operasi Latihan dan Pertahanan

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :