Warta > Tahun > 2011
Jil. 65
16 Februari 2012
TAMBAHAN
Bil. 857.
No. 1
No. 857.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-66
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2011

Nama :Yang Amat Mulia Tengku Muhamad Yusof Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Ala’eddin Suleiman Shah,
S.S.I.S., S.S.A., P.J.K.
Jawatan :Tengku Aris Temenggong Selangor
Ninda Kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor
Anak Raja Bergelar
Ahli Dewan di-Raja Selangor
Kerabat Diraja Selangor
No Kod : - D.K.II.
Status : Telah Mangkat pada 3 Januari 2018
Nama :Yang Berbahagia Tan Sri Mohd Sidek bin Hassan,
P.M.N., P.S.M., S.J.M.K., S.P.C.M., S.S.A.P., S.U.V.W., D.G.S.M., D.I.M.P., D.H.M.S., P.N.B.S., K.M.N.
Jawatan :Ketua Setiausaha Negara
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Laksamana Tan Sri Dato’ Sri Abdul Aziz bin Haji Jaafar,
P.G.A.T., P.S.M., P.J.N., S.S.A.P., S.P.K.K.,S.P.T.S., S.P.D.K., D.C.S.M., S.M.W., P.S.A.T., D.P.M.S., D.M.S.M., P.A.T., J.S.M., K.A.T., K.M.N., A.M.N., B.C.M., P.J.M., P.P.S., P.P.A., FIMarEST, MA Adv Dip Mgt Sc ncc psc.
Jawatan :Panglima,Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM)
Bekas Panglima Wilayah Laut 2 (2002-2005)
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' Razman M. Hashim,
D.S.I.S., P.S.D., D.P.T.J., D.S.P.N., J.P.
Jawatan :Pro Canselor, Sunway Universiti Kolej
Timbalan Pengerusi, Sunway Group
Pengerusi, Multi –Purpose Berhad
Pengerusi, Berjaya Land Berhad
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Dihormati Dato' Sri Khalid bin Abu Bakar,
S.J.M.K., S.S.A.P., D.P.M.S, D.S.A.P., D.I.M.P., P.G.P.P., J.M.N., S.A.P. P.S.P.P., P.P.P.
Jawatan :Timbalan Ketua Polis Negara
Bekas Ketua Polis Selangor (2007-2010)
No Kod : - S.S.I.S.
Nama :Yang Berhormat Dato' Dr. Hasan bin Mohamed Ali,
D.I.M.P.
Jawatan :Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor (EXCO)
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Islam, Adat-adat Melayu, Infrastruktur dan Kemudahan Awam
Timbalan Pengerusi
Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
Ahli Pemegang Amanah Lembaga Zakat Selangor
Pengerusi Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor
Ahli Dewan Undangan Negeri- 2 Penggal (1998 - 2004 dan 2008 hingga sekarang)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Yang Terutama Dato' Sri Zakaria bin Sulong,
S.S.A.P.,P.S.D., D.I.M.P., J.S.M., S.S.A.
Jawatan :Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom
Bekas Duta Besar Malaysia ke Republik Persekutuan Jerman (2007-April 2010)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Amat Arif Tuan Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim,
A.M.N., A.M.S.
Jawatan :Ketua Hakim Syarie Negeri Selangor
Ahli Jawatankuasa Tetap Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
Ahli Jawatankuasa Falak Negeri Selangor
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' Ir. Dr. Radin Umar bin Radin Sohadi,
D.P.M.P., P.C.M.
Jawatan :Naib Canselor, Universiti Putra Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berusaha Encik Mohtar bin Mohd. Abd. Rahman,
Jawatan :Pengarah Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4