Warta > Tahun > 1993
Jil. 46
29hb April 1993
TAMBAHAN
Bil. 323.
No. 9
No. 323.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-67
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1993

Nama :Encik Mohd Azani bin Haji Ibrahim,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Lim Yan Hai,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B Tuan Iskandar Dzulkarnain Bin Badarudin,
B.C.M.
Jawatan :Pengawai Kewangan Syarikat
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg.Tuan Tang See Hang,
A.M.S.,J.P
Jawatan :Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.B Tuan S.S.Subramaniam,
J.S.M., A.M.S.,J.P
Jawatan :Setiausaha Parlimen Kementerian Perdagangan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.Bhg.Dato' Khalid bin Ismail,
J.S.M.,A.M.S.,P.J.K.
Jawatan :Ketua Setiausaha Kementerian ,Kebudayaan, Kesenian dan Perlancongan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Abdul Rashid bin Abdullah,
Jawatan :Pengarah Urusan Kumpulan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Akira Okabe,
Jawatan :Pengarah Eksekutif
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Abdul Latif bin Haji Mohd Hassan,
J.S.M.,K.M.N,S.D.K.
Jawatan :Pengarah Besar Lembaga Urusan dan Tabung Haji
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y.M. Putra bin Tengku Azman Shah,
S.S.A
Jawatan :Juruiring Tentera kpd DYMM Sultan Selangor Darul Ehsan.
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3