Warta > Tahun > 1993
Jil. 46
29hb April 1993
TAMBAHAN
Bil. 323.
No. 9
No. 323.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-67
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1993

Nama :Encik Low Chee Choon,
Jawatan :Peguam
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Kumarasingham a/l Ratnasingam,
K.M.N.
Jawatan :Pengarah Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Adam Abdul Ahad bin Adam Abdul Rahim,
K.M.N.
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Dr Lau Ban Tin,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3