Penerima Darjah Kebesaran > 2023 > D.K.
Nama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar,
D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(Johor), D.K.(Selangor), S.P.M.J., D.K.(Brunei)
No Kod - D.K.