· Nama :

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar
D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(Johor), D.K.(Selangor), S.P.M.J., D.K.(Brunei)

· Jawatan :

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :