Penerima Darjah Kebesaran > 2019 > S.S.I.S.
Nama Yang Berbahagia Prof. Datin Paduka Setia Dato' Dr. Aini Ideris,
S.S.I.S., D.S.I.S., D.P.M.K., P.S.K., K.M.N.
No Kod - S.S.I.S.