Penerima Darjah Kebesaran > 1996 > S.S.S.A.
Nama Y.A.M. Tengku Puteri Nor Marina binti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj,
S.S.S.A.
No Kod - S.S.S.A.
Nama Y.M. Raja Tun Mohar bin Raja Badiozaman,
S.S.S.A.
Status Telah meninggal dunia pada 8 Jun 2003
No Kod - S.S.S.A.
Nama Y.M. Raja Dato' Seri Dzulkifli bin Raja Tun Uda,
S.S.S.A.
No Kod - S.S.S.A.