Penerima Darjah Kebesaran > 2006 > S.S.I.S.
Nama Y.A.D. Tengku Dato' Setia Ramli Alhaj Bin Tengku Shahruddin Shah Alhaj,
S.S.I.S, D.S.S.A., S.M.S., P.J.K.
Tengku Seri Wangsa Diraja
No Kod SS 11 - S.S.I.S.