Warta > Tahun > 2021
Jil. 75
31hb Mac 2022
TAMBAHAN
Bil. 1123.
No. 0
No. 1123.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-76
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2021

Nama :Yang Amat Dihormati Tengku Dato' Setia Ramli Alhaj bin Tengku Shahruddin Shah Alhaj,
S.S.I.S., D.S.S.A., S.M.S., P.J.K.
Jawatan :- Ahli Dewan di-Raja Selangor

- Orang Besar Bergelar

- Ahli, Perbadanan Wakaf Selangor

- Anggota, Perbadanan Putrajaya

- Ahli Pemegang Amanah, Yayasan Raja Tun Uda

- Ahli, Perbadanan Adat Dan Warisan Selangor (PADAT)
No Kod : - D.K. II
Nama :Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Seri Mohd Zuki bin Ali,
P.M.N., P.S.D., S.S.M.Z., D.A. (Sarawak), S.M.W., D.I.M.P., J.S.D., A.M.T., P.P.T., A.S.P.
Jawatan :- Ketua Setiausaha Negara
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Tuan Yang Terutama Dato' Ahmad Rozian bin Abd Ghani,
D.S.A.P.
Jawatan :- Duta Besar Malaysia Ke Belgium
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Yang Terutama Tuan Mohd Tarid bin Sufian,
Jawatan :- Duta Besar Malaysia Ke Emiriah Arab Bersatu (UAE)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Yang Terutama Puan Anizan @ Siti Hajjar binti Adnin,
Jawatan :- Pesuruhjaya Tinggi Malaysia Ke Kanada
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Arif Tuan Mohd Nazlan bin Mohd Ghazali,
Jawatan :- Hakim, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' Mohd Shafiq bin Abdullah,
D.I.M.P., D.S.M., A.M.K., B.C.M., K.S.D.
Jawatan :- Ketua Setiausaha, Kementerian Kesihatan Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Mejar Jeneral Mohd Anuar bin Mohamad Ali,
P.A.T., B.S.K., A.M.N.
Jawatan :- Timbalan Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan, Markas Tentera Darat
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Laksamana Muda Dato' Zulhelmy bin Ithnain, TLDM,
D.S.P.N., S.I.S.
Jawatan :- Panglima Wilayah Laut 1(Kuantan), Tentera Laut Diraja Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Brig. Jen. Dr. Mohd Rosli bin Majid,
P.A.T.
Jawatan :- Ketua Pengarah Pergigian, Markas Medan Barat Tentera Darat
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2