Warta > Tahun > 2012
Jil. 66
17 Januari 2013
TAMBAHAN
Bil. 387.
No. 1
No. 387.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-67
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2012

Nama :Yang Amat Arif Tun Arifin bin Zakaria (Dato' Lela Negara),
S.S.M., P.S.M., S.P.S.K., S.P.C.M., S.S.A.P., D.U.N.P., S.P.M.P., D.P.M.K., D.P.C.M.
Jawatan :Ketua Hakim Negara,
No Kod : - S.P.M.S
Nama :Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Sri Zulkifeli bin Mohd Zin,
P.G.A.T., P.M.N., P.S.M., P.J.N., S.S.D.K., D.H.M.S., S.S.A.P., S.I.M.P., S.P.T.S., S.P.M.P., S.S.T.M., S.P.M.K.,
Jawatan :Panglima Angkatan Tentera Malaysia
No Kod : - S.P.M.S
Nama :Yang Amat DihormatI Dato' Haji Ramli bin Mahmud,
D.P.M.S.
Jawatan :Pengerusi Perbadanan Wakaf Selangor, Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (2006 2010), Bekas Dato' Bandar Shah Alam (2004 2006)
No Kod : - S.S.I.S
Nama :Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Seri Panglima Haji Zulkifli bin Haji Zainal Abidin,
P.J.N., S.I.M.P., S.P.T.S., D.H.M.S., D.G.M.K, D.P.T.S., P.G.A.T., J.S.M., P.A.T., P.S.A.T.
Jawatan :Panglima Tentera Darat
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berbahagia Dato' Sri Syed Danial bin Syed Ahmad,
P.S.D., S.S.A.P., D.P.M.P., D.M.P.N., D.S.P.N., P.C.M., K.M.N.
Jawatan :Penyimpan Mohor Besar Raja-raja
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Arif Tuan Mah Weng Kwai,
Jawatan :Hakim Mahkamah Rayuan
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berbahagia Dato' Sri Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid bin Abu Bakar,
S.S.A.P., D.J.M.K.., D.S.P.N., P.J.N., D.S.M., B.C.N.
Jawatan :Naib Canselor
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Laksamana Madya Dato' Abd Hadi bin A. Rashid,
D.S.A.P., D.S.N.S.,J.M.N.,J.S.M.,P.S.A.T.,K.M.N.,P.A.T., K.A.T.,P.J.M.,P.P.S.
Jawatan :Panglima Armada TLDM
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Sri Liew Kee Sin,
P.S.M., S.S.A.P., S.I.M.P., D.P.M.T.
Jawatan :Presiden Dan Ketua Pegawai Eksekutif
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berbahagia Dato' Azis bin Yacub,
D.P.S.K., P.S.K., K.M.N.
Jawatan :Pengarah
No Kod : - D.P.M.S
Muka 1 2 3 4