Warta > Tahun > 1973
Jil. 26
7hb Jun 1973
TAMBAHAN
Bil. 234.
No. 0
No. 234.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1973

Nama :Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan  Jemaah binti Raja Ahmad,
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Status : Telah Mangkat pada 8 April 1973
Nama :Duli Yang Teramat Mulia Tengku Idris Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Raja Muda Selangor),
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Nama :Y.B. Tan Sri Datuk Omar Ong Yoke Lin,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia
Nama :Y.B. Encik Taiban bin Hassan,
S.M.S.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Cik Halimahton binti Abdul Majid,
J.M.N.,A.D.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik James Peter Chin Soon Wee,
K.M.N.,P.J.K.,J.P.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.