Warta > Tahun > 1976
Jil. 29
20hb Mei 1976
TAMBAHAN
Bil. 190.
No. 0
No. 190.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1976

Nama :Y.A.B. Encik Hormat bin Rafei,
S.M.S.,J.M.N.,A.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia
Nama :Duli Yang Maha Mulia Raja Zarina binti Raja Tan Sri Zainal,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Ibni Sultan Ismail,
D.K.,S.P.M.J.,S.S.I.J.,S.P.C.M.,P.I.S.
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.A.B. Tun Datu Haji Mustapha bin Datu Haji Harun,
S.M.N.,S.P.D.K.,S.I.M.P.,S.P.M.J.,S.P.C.M.,S.P.M.P.,P.N.B.S.,S.P.B.K.S.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' Alwi bin Jantan,
D.P.M.T.,K.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Encik Wan Yahya bin Pawan Teh,
J.S.M.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Ishak bin Pateh Akhir,
J.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Lt. Jen Dato' Sri Mohd. Sany bin Abdul Ghaffar,
S.P.M.P.,J.M.N.,P.M.K.,S.M.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' R. P. Pillai,
P.S.D.,D.P.M.T.,S.P.M.K.,J.M.N.,P.J.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.