Warta > Tahun > 1980
Jil. 33
5hb Jun 1980
TAMBAHAN
Bil. 352.
No. 0
No. 352.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1980

Nama :Y.A.B. Datuk Harris Salleh,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.A.B. Dato' Abdul Rahman Yaakub,
D.P.,S.P.M.J.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.A.M. Tengku Azman Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj,
D.P.M.S.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah Mangkat pada 23 Mac 2014
Nama :Tuan Haji Mohammad bin Baba,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Haji Sanad bin Haji Said,
S.M.S.,A.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Encik Mohd Azmir bin Dato' Haji Mohd Nazir,
S.M.S.,A.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Puan Zaleha binti Ismail,
S.M.S.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia pada 14 November 2020
Nama :Y.B. Dato' Raja Brima Sulong bin Raja Rome,
P.J.K.,P.K.,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Dato' Tan Kok Hua,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Professor Dato' Ibrahim bin Haji Yassin,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3