Warta > Tahun > 1985
Jil. 38
10hb Oktober 1985
TAMBAHAN
Bil. 1507.
No. 0
No. 1507.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-0
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1985

Nama : Almutawakkil Alallah Sultan Iskandar Alhaj,
Jawatan :
No Kod : - D.K.I.
Status : Telah Mangkat
Nama :D.Y.M.M Sultan  Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yussuf Izzuddin Shah Ghafarullahu-Lah,
D.K., D.K. (Kelantan), D.K. (Terengganu) , S.S.M., P.M.N., P.S.M.., S.P.C.M., S.P.T.S., S.P.M.P., S.I.M.P. (D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Perak)
Jawatan :
No Kod : - D.K.I.
Status : Telah Mangkat pada 28 Mei 2014
Nama :K.D.Y.M.M. Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Sir Muda Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni D.Y.T.M. Paduka Seri Begawan Sultan General Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddien,
D.K.M.B.,D.K.,P.S.S.U.B.,D.P.K.G.,D.P.K.T.,P.S.P.N.B.,P.S.N.B.,P.S.L.J.,S.P.M.B.,P.A.N.B.,G.O.M.G.,D
Jawatan :
No Kod : - D.K.I.
Nama :D.Y.M.M. Tengku Bariah binti Almarhum Sultan Hisamudin Alam Shah Alhaj,
D.K.,S.P.M.T.
Jawatan :
No Kod : - D.K.I.
Status : Telah mangkat pada 21 Mac 2011
Nama : Raja Zarina binti Raja Tan Sri Zainal,
Jawatan :
No Kod : - D.K.II.
Nama : Tan Siew Sin,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia Pada 17 Mac 1988
Nama :Y.A.B. Dato' Haji  Ahmad Razali bin Haji Mohd. Ali,
D.P.M.S.,D.P.M.J.,J.M.N.,S.M.S.,A.M.N.,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia
Nama :Y.B. Tan Sri Dato' (Dr)  Muhammad Ghazali bin Shafie,
P.M.N.,S.S.A.P.,S.I.M.P.,S.P.D.K.,
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Status : Telah meninggal dunia
Nama :Y.Bhg. Tan Sri Dato' Haji Hashim bin Aman,
P.S.M.,D.P.M.K.,D.S.N.S.,D.P.M.J.,D.C.S.M.,J.M.N.,P.M.N.
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y. Bhg. Dato' Seri Maharaja Diraja Selangor, Tan Sri Dr. Haji Abdul Majid bin Ismail,
P.S.M.,S.P.S.K.,J.M.N.,P.P.T.
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5