Warta > Tahun > 1996
Jil. 60
22hb November 2007
TAMBAHAN
Bil. 3177.
No. 0
No. 3177.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-70
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1996

Nama :Y.T.M. Cik Puan Besar Selangor Datuk Amar Siti Aishah binti Abdul Rahman,
Jawatan :
No Kod : - D.K.I
Nama :Y.A.M. Tengku Thurayah binti Almarhum Sultan Ibrahim,
Jawatan :
No Kod : - D.K.II
Nama :Y.M. Raja Tan Sri Zainal bin Raja Sulaiman,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y. Bhg. Tan Sri Dato' Yeoh Tiong Lay,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.A.M. Tengku Puteri Nor Marina binti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj,
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.M. Raja Tun Mohar bin Raja Badiozaman,
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Status : Telah meninggal dunia pada 8 Jun 2003
Nama :Y.M. Raja Dzulkifli bin Raja Tun Uda,
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Yang Arif Puan Rahmah binti Hussain,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Arif Low Hop Bing,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Tuan Haji Hashim bin Meon,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9