Warta > Tahun > 1997
Jil. 50
11hb September 1997
TAMBAHAN
Bil. 892.
No. 0
No. 892.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-71
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 1997

Nama :Y. A. Bhg. Tun Daim Zainuddin,
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y. Bhg. Dato' Abdul Halim bin Ali,
P.J.N., D.G.S.M., D.I.M.P., D.H.M.S.
Jawatan :
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y. Bhg. Dato' Jacob a/l Sigamoney,
D.P.M.S., P.P.T., J.P.
Jawatan :
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y. B. Tuan Haji Abdul Aziz bin Mohd Yusof,
S.M.S., S.S.A., K.M.N., A.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y. B. Tuan Haji Mohamad Satim bin Diman,
A.S.A., P.J.K.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y. B. Tuan Suhaimi bin Ibrahim,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y. B. Senator Hajjah Wan Intan binti Haji Wan Ahmad Tajuddin,
A.M.S., A.M.N., P. J. K., J.P.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Y. B. Senator Eng Hoi Choo,
A.M.S., P.P.T.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Tuan Haji Mat Yasir bin Juli,
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Nama :Encik Kamarazzaman bin Alias,
J.S.M., S.M.S., K.M.N., P.P.T.
Jawatan :
No Kod : - D.S.S.A.
Muka 1 2 3 4 5 6 7