Warta > Tahun > 2000
Jil. 53
27hb April 2000
TAMBAHAN
Bil. 485.
No. 9
No. 485.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-74
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2000

Nama :Y.A.B. Datuk Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi,
Jawatan :Timbalan Perdana Menteri Malaysia
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Y.B. Dato' Suleiman bin Mohamed,
Jawatan :Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Dato' Tiong King Sing,
Jawatan :Pengarah Syarikat Wijaya Baru Group
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.B. Haji Ambrin bin Buang,
Jawatan :Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Dato' Tang See Hang,
Jawatan :Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Mohd. Tamyes bin Abd Wahid,
Jawatan :Sahibus Samahah Mufti Negeri Selangor
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Abdul Aziz bin Shamsudin,
Jawatan :Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Dato' Mufti bin Suib,
Jawatan :Ahli Dewan Undangan Negeri (Ampang)
No Kod : - D.P.M.S.
Status : Telah Meninggal Dunia
Nama :Y.B. Senator Dato' Ghazi bin Hj. Ramli,
Jawatan :Ahli Dewan Negara
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Neville Harrison Green,
Jawatan :Setiausaha Kehormat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9