Warta > Tahun > 2005
Jil. 0
2005
TAMBAHAN
Bil. 643.
No. 0
No. 643.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-60
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2005

Nama :Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Ridzuan Tuanku Bainun binti Mohd. Ali,
D.M.N.
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Nama :Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj,
Jawatan :Raja Muda Selangor
No Kod : SP 45 - S.P.M.S.
Nama : Rosmah binti Mansor,
S.S.A.P., S.J.M.K., S.I.M.P.
Jawatan :Isteri Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia
Naib Yang Dipertua BAKTI
Penaung PUSPANITA Kementerian Pertahanan, Malaysia
Penaung Yayasan Harapan Kanak-kanak Malaysia
No Kod : SP 46 - S.P.M.S.
Status : Penarikan Balik Gelaran dan Darjah Kebesaran berkuat kuasa 12 September 2022
Nama :Yang Amat Dihormati Tan Sri Dato' Ambrin bin Buang,
P.S.M., D.P.M.S., K.M.N.
Jawatan :Ahli Dewan di-Raja Selangor.
Bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.
Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran, Malaysia.
No Kod : SS 08 - S.S.I.S.
Nama :Yang Amat Dihormati Dato' Haji Mohamad Adzib bin Mohd. Isa,
D.S.S.A., K.M.N., A.M.N.
Jawatan :Ahli Dewan di-Raja Selangor.
Bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.
Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor.
Pengerusi Worldwide Holding Berhad.
No Kod : SS 09 - S.S.I.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato� Sri Ismail bin Adam,
S.S.A.P., D.P.M.S., D.I.M.P., J.S.M.
Jawatan :Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia
No Kod : SS 10 - S.S.I.S.
Nama :Y.B. Dato' Seri Ong Ka Ting,
S.P.M.P.
Jawatan :Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia
No Kod : DP 253 - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Datuk Azalina binti Dato' Othman Said,
P.G.D.K.
Jawatan :Menteri Belia dan Sukan Malaysia
No Kod : DP 254 - D.P.M.S.
Nama :Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Paduka Dr. Hajah Aishah Ong,
D.M.P.N., J.M.N.
Jawatan :Pro-Canselor Universiti Malaya.
Bekas Pengerusi Hospital Universiti.
No Kod : DP 255 - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Prof. Dato' Seri Dr. Visu Sinnadurai,
S.P.M.P.
Jawatan :Bekas Hakim Mahkamah Tinggi Malaya.
Bekas Commissioner for Law Revision, Malaysia.
Bekas Senior Judicial Specialist, World Bank, Washington DC, USA Special Professor and Fellow,University of Nottingham.
England Adjunct Professor, Comparative Law University Malaya.
No Kod : DP 256 - D.P.M.S.
Status : Telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2023
Muka 1 2 3 4