Warta > Tahun > 2022
Jil. 76
5hb Jan 2023
TAMBAHAN
Bil. 3.
No. 0
No. 3.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-77
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2022

Nama :Yang Berbahagia Puan Sri Thamayanti Devi a/p Ampikaipakan,
J.P.
Jawatan :- Ahli Lembaga Pengarah, Yayasan Raja Muda
(2003 Sehingga Sekarang)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Dr. Siti Esah binti Bahari,
Jawatan :- Pakar Perunding Obstetrik Dan Ginekologi, KPJ Selangor Specialist Hospital
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berbahagia Datuk Azmir Merican bin Azmi Merican,
D.S.P.N., P.K.T.
Jawatan :- Pengarah Urusan Kumpulan, Sime Darby Property Berhad
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Tuan Ramli bin Mohd Tahir,
Jawatan :- Pengarah Urusan, KDEB Waste Management
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3