Warta > Tahun > 2022
Jil. 76
5hb Jan 2023
TAMBAHAN
Bil. 3.
No. 0
No. 3.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-77
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2022

Nama :Yang Arif Tuan Azizul Azmi bin Adnan,
Jawatan :- Hakim, Mahkamah Tinggi Seremban
(2019 Sehingga Sekarang)

- Hakim, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
(2017 - 2019)

- Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (2014 - 2017)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Lee Lung Nien,
Jawatan :- Vice President, Federation Internationale de l’Automobile (FIA) (2021 Sehingga Sekarang)

- Director, Asian Institute of Chartered Bankers
(2017 - 2020)

- President, Motor Sports Singapore
(2016 - 2020)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Sharan Jethanand Valiram,
Jawatan :- Pengerusi Eksekutif, Valiram Group
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Norazam bin Khamis,
S.M.S., A.N.S.
Jawatan :- Pengarah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor (2019 Sehingga Sekarang)

- Timbalan Komandan, Majlis Keselamatan Negara Negeri Selangor (Urusan Bencana)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Tuan Mohd Yazid bin Sairi,
S.I.S.
Jawatan :- Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Selayang
(2022 Sehingga Sekarang)

- Timbalan Pengarah (Pengurusan), Jabatan Agama Islam (2020 - 2021)

- Pegawai Daerah Sepang (2018 - 2020)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Tuan Jusni bin Hashim,
S.I.S.
Jawatan :- Pegawai Daerah Petaling (Februari 2022 Sehingga Sekarang)

- Pegawai Daerah Kuala Langat (2018 - 2022)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' Haji Ahmad Fadzil bin Abdul Majid,
D.I.M.P., A.M.P., P.P.T.
Jawatan :- Pengarah, Jabatan Perhutanan Negeri Selangor (2021 Sehingga Sekarang)

- Ahli Lembaga Pengarah, Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (2021 Sehingga Sekarang)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berbahagia Prof. Dato' Dr. Abdul Mua'ti @ Zamri bin Ahmad,
D.S.D.K., S.I.S.
Jawatan :- Profesor, Jabatan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Tuan Munasor bin Aliyasak,
S.I.S., A.M.S., P.P.T.
Jawatan :- Pengurus Besar, Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz
(1998 Sehingga Sekarang)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Laksamana Muda Datuk Ir. Ts. Mohd Shaiful Adli Chung bin Abdullah,
P.S.A.T., D.P.S.M., P.A.T., K.A.T., K.M.N.
Jawatan :- Mk TL– Bahagian Kejuruteraan (N4-2) Asisten Ketua Staf Kejuruteraan
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3