Warta > Tahun > 2021
Jil. 0
TAMBAHAN
Bil. 0.
No. 0
No. 0.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-76
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2021

Nama :Brig. Jen. Dr. Haji Mohamed Hatta bin Manis,
P.A.T., K.A.T.
Jawatan :- Pegawai Memerintah 94 HAT, Kem Terendak
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Laksamana Pertama Haji Mohd Redzuan bin Haji Talib, TLDM,
A.M.N.
Jawatan :- Panglima Pasukan Khas Laut (PASKAL) Markas PASKAL, Lumut
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Kepten (Kehormat) Ahmad Ramli bin Kardi, PSSTLDM,
S.I.S., A.M.N., A.M.P., K.A.T.
Jawatan :- Juruiring Tentera, Kepada DYMM Sultan Selangor (1999-Kini)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Prof. Madya Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah, PhD.,
J.M.W., K.M.N., A.I.S.
Jawatan :- Rektor, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Dr. Rohana binti Johan,
Jawatan :- Pengarah Hospital Kuala Lumpur

- “Core Team” Bagi Pembentukan Pusat Kuarantin Berisiko Rendah Covid-19 di MAEPS (PKRC10.dan PKRC 2.0)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, PhD.,
Jawatan :- Lembaga Pemegang Amanah, Lembaga Zakat Selangor (2010-Kini)

- Jawatankuasa Pembangunan Ekonomi, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Lau Beng Long,
Jawatan :- Pengarah Urusan, Sunway Healthcare Group
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Chui Ah Hock,
A.I.S.
Jawatan :- Pengarah Urusan, Segi Value Holdings Sdn. Bhd.
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2