Penerima Darjah Kebesaran > 2023 > D.P.M.S.
Nama Yang Berhormat Dato' Ng Suee Lim,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Berbahagia Dato' Sri Robin Tan Yeong Ching,
D.P.M.S., S.S.A.P., D.J.M.K., D.I.M.P.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Berbahagia Dato' Carl Bek-Nielsen,
D.P.M.S., D.P.M.P.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Dato' Yong Yoon Li,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Muka1 2