Penerima Darjah Kebesaran > 2023 > D.K. II
Nama Yang Amat Dihormati Tengku Indera Pahlawan Diraja Tengku Dato' Setia Putra Alhaj bin Tengku Azman Shah Alhaj,
D.K. II, S.S.I.S., D.S.S.A., S.M.S.
No Kod - D.K. II