Penerima Darjah Kebesaran > 2022 > D.S.I.S.
Nama Yang Berbahagia Dato' Munasor bin Aliyasak,
D.S.I.S., S.I.S., A.M.S., P.P.T.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Laksamana Muda Dato' Ir. Ts. Mohd Shaiful Adli Chung bin Abdullah,
D.S.I.S., P.S.A.T., D.P.S.M., P.A.T., K.A.T., K.M.N.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Yang Berbahagia Datin Paduka Sri Thamayanti Devi a/p Ampikaipakan,
D.S.I.S., J.P.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Yang Berbahagia Datin Paduka Dr. Siti Esah binti Bahari,
D.S.I.S.
No Kod - D.S.I.S.
Nama Yang Berbahagia Dato' Azmir Merican bin Azmi Merican,
D.S.I.S., D.S.P.N., P.K.T.
No Kod - D.S.I.S.
Muka1 2 3