Penerima Darjah Kebesaran > 2022 > D.P.M.S.
Nama Laksamana Madya Dato' Abu Bakar bin Md Ajis,
D.P.M.S., P.S.A.T., D.P.S.M., P.A.T., P.K.K., K.A.T., A.M.N.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Arif Dato' Ishak bin Bakri,
D.P.M.S., D.S.P.N., D.I.M.P.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Arif Dato' Azizul Azmi bin Adnan,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Berbahagia Dato' Lee Lung Nien,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Nama Yang Berbahagia Dato' Sharan Jethanand Valiram,
D.P.M.S.
No Kod - D.P.M.S.
Muka1 2