Penerima Darjah Kebesaran > 2021 > S.P.M.S.
Nama Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Seri Mohd Zuki bin Ali,
S.P.M.S., P.M.N., P.S.D., S.S.M.Z., D.A. (Sarawak), S.M.W., D.I.M.P., J.S.D., A.M.T., P.P.T., A.S.P.
No Kod - S.P.M.S.