Penerima Darjah Kebesaran > 2021 > D.K. II
Nama Yang Amat Dihormati Tengku Dato' Setia Ramli Alhaj bin Tengku Shahruddin Shah Alhaj,
D.K. II, S.S.I.S., D.S.S.A., S.M.S., P.J.K.
No Kod - D.K. II