Penerima Darjah Kebesaran > 1977 > D.K.II
Nama Yang Amat Berhormat Datuk Hussein Onn,
D.K.II (Selangor), D.K. (Johor)
Status Telah Meninggal Dunia pada 28 Mei 1990
No Kod - D.K.II