· Nama :

Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Jemaah binti Raja Ahmad

· Jawatan :

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 26 No. 234 7hb Jun 1973

· Pengurniaan Terdahulu :