· Nama :

Y.Bhg. Datuk Zainuddin Maidin
S.M.S., A.M.P., A.M.K., J.M.N., P.J.N.

· Jawatan :

Timbalan Menteri Penerangan

· No Kod :

DP 235 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 57 No. 2274 2hb Disember 2004

· Pengurniaan Terdahulu :

1982 PAHANG AMP
1987 KEDAH AMK
1990 SELANGOR SMS
1990 Persekutuan JMN
1996 Persekutuan PJN
2003 Selangor DPMS