· Nama :

Y.A.A. Tan Sri Dato' Seri Ahmad Fairuz bin Dato' Sheikh Abdul Halim
S.S.M.Z., S.P.M.T., S.J.M.K., S.S.A.P., D.S.D.K., P.S.M.

· Jawatan :

Ketua Hakim Negara

· No Kod :

SP 42 - S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 57 No. 2274 2hb Disember 2004

· Pengurniaan Terdahulu :

1990 KEDAH DSDK
1994 TERENGGANU SPMT
2002 Persekutuan PSM
2002 PAHANG SSAP
2003 KELANTAN SJMK
2003 TERENGGANU SSMZ
2003 SELANGOR SPMS