· Nama :

Y.Bhg.Dato' Lim Huah Leong
D.P.M.P., K.M.N, P.J.K.

· Jawatan :

Ahli Perniagaan

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 46 No. 323 29hb April 1993

· Pengurniaan Terdahulu :