· Nama :

Yang Arif Dato' Ishak bin Bakri
D.S.P.N., D.I.M.P.

· Jawatan :

- Hakim, Mahkamah Sesyen Shah Alam
(2017 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :