· Nama :

Tuan Yang Terutama Tuan Shahril Effendi bin Abd Ghany
J.M.N., K.M.N.

· Jawatan :

- Duta Besar Malaysia Ke Jepun

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :