· Nama :

Yang Amat Dihormati Dato' Dr. Haji Anhar bin Haji Opir
D.P.M.S.

· Jawatan :

- Dato' Seri Utama Diraja Mufti Selangor (2021 Sehingga Sekarang)

- Timbalan Mufti Selangor Jabatan Mufti Negeri Selangor (2016 - 2021)

- Pensyarah Kanan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) (2007)

- Pensyarah, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CTU) UiTM Melaka (2007)

- Pensyarah, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CTU) UiTM Pahang (2006)

· No Kod :

- S.S.I.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :