· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Sri Yaw Chee Ming
P.N.B.S.

· Jawatan :

- Presiden Kumpulan, Perdana Parkcity Sdn. Bhd.

- Pengerusi Eksekutif, Samling Strategic Corporation

· No Kod :

- S.P.M.S

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :