· Nama :

Yang Berhormat Mulia Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz
S.J.M.K., S.U.M.W., D.P.M.S., S.S.A.P., D.P.N.S., D.S.A.P.

· Jawatan :

- Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia

- Menteri Kewangan Kementerian Kewangan Malaysia (Mac 2020 Sehingga November 2022)

- Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, CIMB Group Holdings Berhad

- Ketua Pegawai Eksekutif, CIMB Bank Berhad

- Presiden Kuala Lumpur Business Club (KLBC) (2012 - 2018)

- Ahli Lembaga, Malaysian Investment Development Authority (MIDA) (2012-2018)

- Ahli Perbadanan, Perbadanan PRIMA Malaysia (2013 -2018)

- Penerima Malaysian Business Leadership Award 2009

- Penerima Enterprise Asia Most Promising Entrepreneurship Award 2008

- Penerima Technology Business Review ASEAN CEO Award 2008

· No Kod :

- S.P.M.S

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :