· Nama :

Encik Chui Ah Hock
A.I.S.

· Jawatan :

- Pengarah Urusan, Segi Value Holdings Sdn. Bhd.

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :