· Nama :

Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, PhD.

· Jawatan :

- Lembaga Pemegang Amanah, Lembaga Zakat Selangor (2010-Kini)

- Jawatankuasa Pembangunan Ekonomi, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :